ปลูกสวนลำไย

จนท.ป่าไม้ยึดคืนผืนป่าห้วยส้าน 5 พันไร่ถูกรุกปลูกสวนลำใย-ไร่กาแฟ

เจ้าหน้าที่กำลังผสมระหว่างสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามป่าไม้ที่ 3 ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลุ่มน้ำกก หน่วยจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้ […]