ปล่อย

“Pills” ปล่อย “Rewind” ภายใต้บ้าน Spicy Disc

Pills (พิลส์) เป็นวงน้องใหมที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตา รวมถึงคุ้นหูกับพวกเขามาบ้างในฐานะศิลปินอิสระ สำหรับสมาชิกของวงนี้ประกอบด้วย บอย – สุรัตน์ รุ่งพุ […]