ปล่อยน้ำ

โรงผลิตน้ำประปาน้ำท้ายเขื่อนลำตะคอง เร่งสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำให้พอบริโภคก่อนฤดูฝน

จนท.โรงสูบน้ำบ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำลำตะคอง เพื่อสูบปริมาณน้ำดิบนำไปผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพียงพอก่อนเข้าฤดูฝน

น้ำโขงแห้งเรือไทยขึ้นรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว

ผลพวงของแม่น้ำโขงที่แห้งหนักเนื่องจากจีนลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหง จนทำให้เรือขนาดใหญ่ที่กินน้ำลึกกว่า 1 เมตร ไม่สามารถแล่นในแม่น้ำโขงได้ และล […]