ปล่อยผู้ต้องขังฟรีไม่มีประกัน

ศาลกาฬสินธุ์…ต้นแบบปล่อยผู้ต้องขังฟรีไม่มีประกัน

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่นำโครงการนี้มาใช้เป็นจังหวัดนำร่อง ประสบผลสำเร็จช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาที่ฐานะยากจน ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตน ไม่ต้องติดคุกระหว่างรอคำพิพากษาเหมือนที่ผ่านมา