ปล่อยว่าวประท้วง

ชาวบ้านปล่อยว่าวประท้วงสนามบินสมุย

รอยร้าวของผนังบ้านของคุณอภิญญา เพชรศรี หนึ่งในชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการขึ้นลงของเครื่องบิน ซึ่งตั้งอาศัยอยู่ใกล้สนามบินเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ […]