ปล่อยเต่า

จ.พังงา ปล่อยเต่าตนุ 99 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล 2560

นายก อบจ.พังงา เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2560 โดยไฮไลท์อยู่ที่กิจกรรมปล่อยเต่าตนุจำนวน 99 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9