ปวดข้อนิ้ว

เคยหรือไม่? เล่นโทรศัพท์จน “นิ้วล็อก” ปวดตามข้อนิ้ว แก้ได้ไม่ยาก ง่ายนิดเดียว!

เคยหรือไม่? เล่นโทรศัพท์จน “นิ้วล็อก” หรือ ปวดตามข้อนิ้ว ไมได้เป็นแค่ผู้ใหญ่เท่านั้น วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ แก้ได้ไม่ยาก ง่ายนิดเดียว!