ปัตตานีโมเดล

สธ. เผย ปัตตานีโมเดล การแพทย์วิถีใหม่ ยุคโควิด 19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศความสำเร็จ ปัตตานีโมเดล ปรับบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ แบ่งกลุ่มผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม