ปั้นจั่นปราง

#ปั้นจั่นปราง คู่จิ้นคู่ใหม่ดีต่อใจเหลือเกิน

เป็นอีกคู่ที่เคมีเข้ากั๊น เข้ากันระหว่างหรือ “ปราง กัญญ์ณรัณ” กับ “ปั้นจั่น ปรมะ” หรือที่หลายคนรู้จักในบทแม่จันทร์วาดและขุนเรื […]