ปิดสักการะ

24-29 ต.ค.ปิดสักการะชั่วคราวพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

24-29 ต.ค.ปิดสักการะชั่วคราวพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. และหลังจากจบงานพระราชพิธีแล้ว จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาถวายดอกไม้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม