ป่าพรุควนเคร็ง

ส่ง “BT-67” คุมไฟป่าพรุควนเคร็งพบค่า PM. เสี่ยงอันตราย

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 ร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากกรณีเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเ […]