ป่าสัก

กรมชลฯ แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชัยนาท-ป่าสักพัง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทาน 21 ที่แยกจากคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่าสักพัง หลังจากดำเนินการก่อสร้างมาได้เพียงปีเศษ

กรมชลฯ ติดตั้งแบลี่ ข้ามคลองระบายชัยนาท – ป่าสัก หลังทรุดเพราะใช้งานมานาน

กรมชลประทานชี้แจงกรณีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 3 บริเวณพื้นที่หมู่ 9 ตำบลขางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ชำรุด