ป.ป.ช.ทุจริตกองัทพ

หมู่อาร์ม ซัดป.ป.ช.หมดความน่าเชื่อ พร้อมทวงถามความคืบหน้าคดีทุจริตในกองทัพ

ส.อ. ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ หมู่อาร์ม ที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเบี้ยเลี้ยงในกองทัพ จนทำให้ตนถูกคุกคาม และต้องลาออกจากราชการ