ป.ป.ช.สภาฯ

เสรีพิศุทธ์ สวน เลขานายกฯ เสียมารยาทมีสิทธิอะไรมาถาม กมธ. ป.ป.ช.สภาฯ

เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช ซัด ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขานายกฯ เสียมารยาทไม่รู้จักหน้าที่มีสิทธิอะไรมาถามกมธ.ป.ป.ช.สภาฯ ยืนยันทำตามกฎหมาย ม.129 ระบุชัดไม่มีข้อยกเว้น