ผนังกันคลองพัง

กรมชลฯ แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชัยนาท-ป่าสักพัง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทาน 21 ที่แยกจากคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่าสักพัง หลังจากดำเนินการก่อสร้างมาได้เพียงปีเศษ