ผลักน้ำออก

กรมชลประทานเร่งผลักน้ำออกแม่น้ำโขงวันละ 500 ล้าน ลบ.ม.

แนวโน้มน้ำท่วมเมืองอุบลฯ ลดลง 1 เซนติเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง กรมชลประทานระดมเครื่องผลักดันน้ำร่วมร้อยตัวผลักน้ำออกสู่แม่น้ำโขงให้ได้วันละ 500 ล้าน ลบ.ม.