ผลไม้ต้องห้าม

รู้หรือไม่? มังคุด ผลไม้เจ้าปัญหาที่โรงแรมส่วนใหญ่สั่งห้ามเพราะอันตรายกว่าทุเรียน

มังคุด ผลไม้ต้องห้ามเมื่อเข้าพักโรงแรม ไม่มีกลิ่นแต่มียางและสีอันตรายกว่าทุเรียนจนอาจทำให้ต้องเสียผ้ามากมายที่หลายคนยังไม่รู้