ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา

“ผอ.ซูเปอร์โพล” โต้ “สิระ”ปั้นความเท็จ ขู่ฟ้องหมิ่น ซัดอย่ากร่างมั่ว!

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ออกแถลงการณ์ ในหัวข้อ “จดหมายถึงประชาชน เปิดใจนพดล อย่ากร่างมั่ว