ผศ.ดร.ปริญญา

ผศ.ดร.ปริญญา แนะรัฐบาลควรถอยเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน!!

“…ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้า เพราะมีไฟฟ้าสำรองน้อยที่สุด อันนี้ กฟผ. หลงประเด็นนะ ชาวบ้านไม่ได้ค้านโรงไฟฟ้า เขาค้านถ่านหินครับ!…”