ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

อ.ปริญญา ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ของ สวชท. ติด โควิด19 ยืนยันไม่ได้เข้ามาในพื้นที่มธ.

โควิด19 — ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์