ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

นักวิชาการ เตือนนายกฯ ตั้ง นฤมล เป็น รมต. ทำสังคมตั้งคำถามและหัวเราะเยาะอย่างสิ้นหวัง

นฤมล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.รัฐศาสตร์ ชี้! โควิด19 คนไทยมีชนชั้น คนรวยได้โอกาส-ชนชั้นกลางเอาตัวรอดไหว-จนมีแต่เสี่ยงตาย

โควิด19 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา