ผอ.สนพ.

สนพ.โชว์ผลงานกองทุนฯของม.เชียงใหม่ ผลิตถ่านชีวภาพอัดเม็ดลดมลพิษ

สนพ. โชว์ผลงานการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน