ผอ.สำนักพุทธ

ครม. ตั้ง”พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์”เป็นผอ.สำนักพุทธอีกครั้ง

ครม.แต่งตั้ง “พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์” เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อีกครั้ง