ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ

เปิดโพสต์ ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ก่อนเสียชีวิต ด้านครอบครัวโพสต์เศร้าร่วมไว้อาลัย

เปิดโพสต์ ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ก่อนเสียชีวิต จากกรณีที่นายสุริยา แสงพงษ์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์