ผักชี

กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้าผักชีและพริกขี้หนู ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาสินค้า พบเปลี่ยนแปลงหลายรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ผักชีเพิ่มขึ้นเป็น 140-150 บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอม ราคาลงเหลือ กิโลกรัมละ 70-80 บาท