ผักตบชา

กทม.ส่งเรือกำจัดผักตกชวาในแม่นํ้าเจ้าพระยา

กทม.ส่งเรือทำความสะอาดผักตกชวาในแม่นํ้าเจ้าพระยา เพื่อการเตรียมการการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 15.44 น. 3 ตุลาคม 2562