ผักปลอม

นี่เราอยู่ในยุคของการหลอกลวงถึงขนาดต้นหอมยังต้องย้อมสีเขียว!!

นี่เราอยู่ในยุค ของการหลอกลวงถึงขนาดต้นหอมยังต้องย้อมสีเขียว!! จากกรณีนางศรีนวล อินทร์ดำ แม่ค้าขายผักส่งทั้งในจังหวัดระนองและจังหวัดเกาะสอง