ผักปลูกเอง

เจ้าอาวาสวัดเทวราช นำผักปลูกเองแจกญาติโยมตอนบิณฑบาต

เจ้าอาวาสวัดเทวราช นำพระสงฆ์บิณฑบาต ก่อนแจกผักปลูกเองให้ญาติโยม เพื่อแบ่งเบาภาระช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดในไทย 22 มิ.ย. 63