ผักสวนครัว

พช. รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 100 ตัน จาก JICA เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน พช. รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 100 ตัน จาก JICA เพื่อสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ปลื้ม 8 จังหวัดนำร่องทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว 100%

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริ