ผังเมือง

ถูกพบแล้ว! ผังเมืองโบราณแบบตาราง เก่าแก่ที่สุดในจีน อายุราว 3,800 ปี

วันที่ 25 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา คณะนักโบราณคดีของจีนเผยการค้นพบ ผังเมืองโบราณแบบตาราง ที่ซับซ้อนและเก่าแก่ที่สุดของประเทศ ณ แหล่งโบราณวัตถุ

ก้าวไกล ร่วมวงจับตารัฐบาลลักไก่! เปลี่ยนผังเมือง จะนะ เป็นนิคมอุตสาหกรรม

จะนะ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ร่วมวงจับตารัฐบาลที่ส่อเปลี่ยนผังเมือง จะนะ เป็นนิคมอุตสาหกรรม