ผันน้ำ

ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทานผันน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในฤดูเพาะปลูก

สำนักงานชลประทาน ได้ระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานผ่านทางคลอง C 40 ซึ่งเป็นคลองสายหลักจาก จ.พิษณุโลก เพื่อผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกร จ.พิจิตร ในพื้นที่ปลูกข้ […]