ผับปิดตี4

ปชช.ชี้ ปิดผับตี 4 ! ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจ เสี่ยงเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุเพิ่ม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ปิดผับตี 4” ทำการสำรวจระหว่างวันท […]