ผาชมภูเขียว

นักท่องเที่ยวแห่ชมพระอาทิตย์ขึ้น @ผาชมภูเขียว ทุ่งกบาลกระไบ

นักท่องเที่ยวแห่เดินทางขึ้นเหนือ เพื่อสัมผัสธรรมชาติ และอากาศที่เย็นสบาย โดยเฉพาะที่ผาชมภูเขียว จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นทุ่งกบาลกระไบ แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเก็บภาพแสงแรกของเช้าวันใหม่