ผิดข้อไหน

ผิดข้อไหน! ยายตาบอดทำบัตรคนจน 2 รอบไม่ผ่าน

ยายตาบอด วัย 55 ปี อยู่ตัวคนเดียว บ้านไม่ไฟฟ้าใช้ ไม่มีน้ำประปา จนจริงๆ แต่ทำบัตรคนจน 2 รอบไม่ผ่าน ฝากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใจบุญช่วยเหลือ […]