ผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราช ฯ อาจารย์ ม.ทักษิณ ผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนว […]

ชงฟัน! ไล่ออก-ปลดออก พ้นสธ.

ประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงของกระทรวงสาธารณสุข ระบุ กรณีพนักงานลูกจ้างของกระทรวงฯถูกหัวหน้ามีพฤติกรรมลวนลามในสถานที่ทำงานนานกว่า 5 ปี พบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงจริง