ผิดสัญญาจ้าง

สถานบันเทิงดังโวยทีมงาน“ลำไย ใหทองคำ”ผิดสัญญาจ้าง

งานเข้า!ทีมงาน“ลำไย ใหทองคำ”หลังสถานบันเทิงดังพัทยาโวยผิดสัญญาจ้าง ไม่เคารพกรอบกติกาของศิลปิน ทำผิดเงื่อนไขการแสดงสดทำธุรกิจเสียหาย ผู้บริหารสถานบันเท […]