ผืนทราย

จ.พิจิตร แล้งต่อเนื่อง! แม่น้ำยมแห้งขอดขาดน้ำยาวกว่า 50 กม.

แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.พิจิตร ขาดน้ำระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในพื้นที่ตอนกลางแห้งขอดจนเห็นผืนทรายตลอดแนวของแม่น้ำยม