ผู้ก่อการดี

จ.สุราษฎร์ฯ อบรม “ผู้ก่อการดี” หวังให้เยาวชนต่ำกว่า 15 ปี ช่วยเหลือตนเองกรณีจมน้ำได้

ทีมครูผู้ฝึกอบรมผู้ก่อการดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสาธิตหลักการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้จมน้ำ เบื้องต้นเมื่อเวล […]