ผู้ขับขี่

ราชกิจจาฯประกาศอัตรา ค่าปรับทำผิดกฎหมายจราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท

ค่าปรับทำผิดกฎหมายจราจร —เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิด