ผู้ค้าพลอย

ครอบครัวผู้ค้าพลอย นำเพชรร่วมประดับเกษรดอกปาริชาตตกแต่งพระจิตกาธาน

ครอบครัวผู้ค้าพลอยชาวอินเดีย ที่เข้ามาทำการค้าขายพลอยใน จ.จันทบุรี สุดตื้นตันร่วมนำเพชรประดับเกสรชั้นในของดอกปาริชาต ประดับตกแต่งพระจิตกาธานชั้นเรือนยอด 9 ชั้น พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช