ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไล่เด็ก ชุมนุม 19 กันยายน | ขยี้ข่าว by จาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไล่เด็ก ชุมนุม 19 กันยายน ไปตายโ ซเชี้ยลแชร์โพสต์เดือด เเรงเกินไปเล่นถึงขึ้นให้ไปตายเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมือง