ผู้ติดยาเสพติด

สบยช. คุมเข้ม โควิด19 ในสถานพยาบาลยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด

สบยช. คุมเข้ม ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย โควิด19 หรือ ไวรัสโคโรนา ในสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ป.ป.ส. เผยผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วยด้วย โรคสมองติดยา สามารถรักษาให้หายได้

เลขาธิการป.ป.ส. เผยทางการแพทย์ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วยด้วย โรคสมองติดยา ชี้สามารถรักษาให้หายได้ ขอให้สังคมเข้าใจช่วยกันดูแลและให้โอกาส