ผู้ต้องหาสะเดาะกุญแจมือหนี

ผู้ต้องหาสะเดาะกุญแจมือกระโดดหนี แต่ไม่รอด

ผู้ต้องหาคดีค้ายาบ้าสะเดาะกุญแจมือกระโดดหนีจากรถคุมขังตำรวจหน้าศาลจังหวัดชุมพร แต่กรรมตามทันตำรวจตามเจอขณะออกจากป่ามาซื้อยาเส้นในร้านชำกระโดดลงแอ่งน้ำติดโคลนไปไม่รอด