ผู้ต้องหาแหกคุก

35 เยาวชนสถานพินิจฯ สงขลาปีนกำแพงหนี

ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า ผู้ต้องขังมีข่าวแหกคุกบ่อยครั้ง และล่าสุด เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สงขลาปีนกำแพงหลบหนีออกจากศูนย์ถึง 35 คน ตามจับกลับบมาได้แล้ว 10 คน