ผู้ทรงอิทธิพลโลก

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ติดโผ 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลโลก TIME

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักการเมืองไทยติดโผ 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลของโลก ปี2019 ของนิตยสาร TIME เป็นคนไทยคนเดียวติดหมวดผู้นำ