ผู้นำการเมืองกับอนาคตประเทศไทย

ธนาธร ลั่น พร้อมจบชีวิตในคุก แต่ไม่ยอมเลียบูท “ทหาร”

ธนาธร โว ภูมิใจในความรวยที่ไม่ได้มาจากภาษีประชาชน เดินหน้าต่อสู้ไม่สนใจอายุขัย ต้องจบชีวิตในคุกในตะรางก็ภูมิใจ การเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำการเมืองกับอนาคตประเทศไทย”