ผู้ประกันตนตามสิทธิ

“การุณ” จี้ ก.แรงงาน เร่งจ่าย เยียวยาผู้ประกันตน กว่า 1 ล้านราย ด่วน!

“การุณ” จี้ ก.แรงงาน เร่งจ่าย เยียวยาผู้ประกันตน ตามสิทธิที่ยื่นเรื่องกว่า 1 ล้านคน พร้อมย้ำให้รัฐยกเลิก พรก.ฉุกเฉินโดยเร็ว หากไม่ต้องการให้คนว่างงานสูงขึ้น