ผู้ประกันตนมาตรา 33

“ประกันสังคม” เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนได้ 16 ธันวาคมนี้ ใครอยากเปลี่ยนสถานพยาบาลเตรียมตัว

“ประกันสังคม” เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนได้ 16 ธันวาคมนี้ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

เช็กเลย! เงินประกันสังคม มาตรา 33 โอน 15,000 บาท วันนี้ 31 สค. ทุกธนาคาร

ข่าว เงินประกันสังคม มาตรา 33 โครงการ มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

เงินประกันสังคม เลื่อนจ่าย 15,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 รองบประมาณเพิ่มเติม

โฆษกสำนักงานประกันสังคมแจงเลื่อนจ่าย 15,000 บาท ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 เผยอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบ ยืนยัน เร่งจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

สั่งเร่งติดตามนายจ้าง กรณีลูกจ้างตกงาน 5 แสนรายรอ เงินประกันสังคม

เงินประกันสังคม จากกรณีการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19