ผู้ประกันตน ม.33

อัปเดตล่าสุด! วันจ่ายเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 รอบที่ 2 คาดเงินเข้าพร้อมเพย์ช่วง 10 วันนี้

อัพเดทล่าสุด วันจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 รอบ2 อีกคนละ 2,500 บาท และ 5,000 บาท คาดเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ช่วงวันที่ 20 – 30 กันยายน 2564 นี้

เปิดคุณสมบัติ และวิธีรับเงิน ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินช่วยเหลือประกันสังคม กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตน ม.33 — เฟซบุ๊คเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การช่วยเหลือ