ผู้ประสพอุทกภัย

ทหารระนองเร่งสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัยใกล้เสร็จ

2 มี.ค.60 ร.อ.สุทธิพงษ์ กำมะนันทา ผู้บังคับกองร้อยช่วยเหลือประชาชน หัวหน้าช่างก่อสร้างบ้าน จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ กล่ […]